تماس با ما
  استان چهارمحال بختیاری
  چهارراه دروازه فارسان مجتمع لاله
  طبقه اول پارک علم و فناوری

  1214 387 910 98+
  3972 734 913 98+
  8276 3227 38+
  info@bauv.ir

  شنبه تا 5 شنبه 18:00 تا 17:00
  جمعه ها تعطیل هستیم