دستگاه یووی برای استخرهای شنا

سری مدل های wts2 علاوه بر ضدعفونی با تابش اشعه uv برای فرایند اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته نیز طراحی شده است .که برای کاهش کلر در استخر ها بسیار ایده آل بوده و سبب افزایش شفافیت و کیفیت آن میشود

  • تکنولوژی لامپ های فشار متوسط
  • بالاستهای الکترونیکی
  • تنظیم اتوماتیک شدت پرتو دستگاه
  • افت فشار ناچیز به واسطه فلنج های اتصال بزرگ
  • فشار قابل تحمل تا 10 بار